2013.03.20 Откриване на лабораторията по Техника на високите напрежения – ТУ-София

Снимки:

Posted in Лаборатория ТВН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *