2013.03.20 Откриване на лабораторията по Техника на високите напрежения – ТУ-София

Снимки: