Оборудване

Еднофазен повишаващ трансформатор на напрежение с промишлена честота, 700kV, TUR Dresden PEOJ 350/350 A/k, Сериен номер: 894158.

Трансформаторът е изграден на модулен принцип. В момента тои е съставен от два модула свързани паралелно. Максималният брой модули за един трансформатор е три. Захранването му се осъществява посредством допълнителен еднофазен авто-трансформатор. Максималното напрежение, което захранването може да осигури на входа на повишаващия трансформатор е 650 V, а съответния максимум на изхода на единя модул е 350 kV. Номиналният ток на първичната и съответно вторичната страна на единят модул е 350 А. Пълната мощност на един от модулите на повишаващия трансформатор е 350 kVA. В момента Лабораторията по ТВН разполага с 700 kV повишено напрежение с промишлена честота, което осигурява много добри възможности за провеждането на различни по вид изпитвания.

Еднофазен повишаващ трансформатор на напрежение с промишлена честота, 332kV, VEM – Dresden ТО 100/166 II, Сериен номер: 52673.

Трансформаторът е изграден на модулен принцип.В момента тои е съставен от два модула свързани паралелно. Максималният брой модули за един трансформатор е три. Захранването му се осъществява посредством допълнителен еднофазен авто-трансформатор. Максималното напрежение, което захранването може да осигури на входа на повишаващия трансформатор е 650 V, а съответния максимум на изхода на единя модул е 166 kV. Номиналният ток на първичната и съответно вторичната страна на единят модул е 77 А. Пълната мощност на един от модулите на повишаващия трансформатор е 100/50 kVA. В момента Лабораторията по ТВН разполага с 332 kV повишено напрежение с промишлена честота, което осигурява много добри възможности за провеждането на различни по вид изпитвания.

Автотрансформатор GDg 35/380 – 1М, Сериен номер: 832609, TUR – Dresden.

Трифазен автотрансформатор с диапазон на регулиране на вторичната страна от 0 до 400 V. Номиналният първичен ток е 53,2 A, а номиналният вторичен – 50,5 А. Схемата на свързване на автотрансформатора е Dy5. Изводите от вторичната страна са достъпни и това позволява свързване на схемата по друг начин, което от своя страна води и до промяна на параметрите и. Теглото на трансформатора е 365 кг. Този автотрансформатор се използва като източник на регулируемо трифазно променливо напрежение и е много удобен при изпитване на силови трансформатори на късо съединение.

Генератор на импулсно напрежение IP 7.5/750 KN, Сериен номер: 850630, TUR – Dresden.

Импулсният генератор се използва предимно за създаване на импулсна вълна 1,2/50 µs. Този вид вълна представлява опростено пресъздаване на формата на вълната предизвикана от реалното действие на мълния. Изпитванията с този генератор се правят за да се види реакцията на изолацията на изпитвания обект при евентуално директно или индиректно попадение от мълния. Номиналното импулсно напрежение, което генераторът може да постигне е 750 kV. Конструкцията му се състои от шест паралелно свързани кондензатора с номинално напрежение по 125 kV, фронтови и разрядни съпротивления, шест групи разрядни полусфери, чрез които се променя разрядното напрежение и допълнителни конструктивни елементи.

Капацитивен делител SMCF 1000/750, Сериен номер: 850631, TUR – Dresden.

Конструкцията му се състои от три последователно свързани кондензатора с общ капацитет 1 nF. Номиналното напрежение на високата страна е 750 kV. Теглото на това съоръжение е 210 kg. Конструкцията на този капацитивен делител е такава че намалява собствените и паразитните индуктивности.

Активен делител SMR 10/770, Сериен номер: 895740, TUR – Dresden.

Активния делител е изработен от жичен резистор навит бифилярно с цел намаляне на паразитните индуктивности. Съпротивлението на делителя е 10 k?, а номиналното напрежение на високата страна е 770 kV. Екраниращите пръстени поставени в двата края на делителя служат за намаляване влиянието на паразитните капацитети. Теглото на това съоръжение е 40 kg.

Сфери MKF 75, Сериен номер: 880366, TUR – Dresden.

Система от две медни кухи кълба монтирани на една ос и разстояние едно от друго. Те се използват като искрови междини при измерване на високи напрежения. Долната сфера е заземена и подвижна, което позволява промяна на разстоянието между тях, а от там и разрядното напрежение. Предимството при използването им при изпитване е че се постига защита на обекта от неволно недопустимо повишаване на напрежението. Диаметърът на медните кълба е 75 см. Цялата конструкция тежи 665 кг. 

Напреженов трансформатор COF 110, Сериен номер: 52677, VEM – Dresden.

Напреженов трансформатор с клас на точност 0,2. Този му параметър го прави изключително ценен не само заради прецизните измервания, които могат да се извър-шат с него, а и заради възможността да се използва като еталон при вътрешни калибрирания в лабораторията. Номиналното напрежение на първичната страна е 110 kV. Номиналното вторично е 100 V. Пълната мощност на напреженовия трансформатор е 120 VA.

Осцилоскоп HP54645A – USA.

Параметри: Максимална честота 100 MHz, 200MSa/s. Осцилоскопа осъществява връзка с периферни устройства посредством паралелен порт RS232. Подходящ за засичане и запис на преходни процеси. Намира широко приложение при различните видове изпитвания.

Измервателна система с ниска честота (о,01-0,1 Hz) Baur Frida TD

- Изпитване на съоръжения и кабели средно напрежение;
- Максимално изпитващо напрежение при синусоидално напрежение с честота 0,1Hz 24 kV
- Максимално изпитващо напрежение при постоянно напрежение 34 kV;
- Изпитване на кабели по: VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621, IEEE P 400.2-2004,  IEEE 400-2001
- Изпитващата технология VLF truesinus позволява независимо от  натоварването точно синусуидално високо напрежение 
- Изпитване на кабелни обвивки по: IEEE 433, IEC 60502, VDE 0276-620
- Изолационни  изпитвания на електрическо оборудване в съответствие с IEEE 433
tan delta диагностика на съоръжения и кабели със средно напрежение до 15 kV
- Високо прецизно tan delta измерване с точност до 1 х 10-4

Автоматичен тестер на изолационни масла Baur DPA 75C

-Напрежение на изпитване 0…75 кV (ефективна стойност) симетрично;

-Вградена акумулаторна батерия 2 х 6V / 6,5 Ah – около 8 часа самостоятелно захранване при работа;

-Скорост на нарастване на напрежението 0,5 ....10 кV/s;

-Печатащо устройство;

-Размери Ш х В х Д 476х 372 х 340 mm (затворен)476х 635 х 420 mm (отворен )

-Тегло без опции 29 kg

-Степен на защита IP 32

-Конструиран и произведен съгласно следните стандарти IEC 61010-1, EN 61010-1, VDE 0411 Част 1

Осцилоскоп LeCroy – France.

Максимална честота 1GHz, 5 GS/s. Осцилоскопът разполага с операционна система Windows XP и разполага с монжество изходи за връзка: LAN, стандартен сериен порт RS232, USB и S-video. Приложението му за целите на измерване на високи напрежения са практически неограничени. Програмата, чрез която се използва уредът може да се препрограмира, което е удобно за добавяне на различни приложения.

Допълнително оборудване.

Най-важните уреди към тази група са:

-Tераомметър (мегер) с номинално напрежение до 10 kV;

-Анализатор на качеството на напрежението (PQA - Power quality analizer);

-Шерингов мост;

-Риф тест;

-Диференциални сонди;

-Tокови клещи;

-Цифрови измервателни уредиб и други.