ТВН

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ (ТВН)

- Съвместно с Технически Университет-София

- Диагностика на електрически   съоръжения за ниско,  средно и високо напрежение;

- Диагностика на кабели за ниско,  средно и високо напрежение;

- Изпитване на изолатори средно и високо напрежение;

- Оценка на остатъчният ресурс;

- Рутинни изпитвания;

- Типови изпитвания.

ИЗПИТВАНИЯ, КОИТО ЛАБОРАТОРИЯТА ПРОВЕЖДА

Изпитвания на композитни и порцеланови (стъклени) изолатори:

• Определяне на сухо разрядно напрежение с промишлена честота.

• Определяне на влагоразрядно напрежение с промишлена честота. Екипът на лабораторията е изградил мобилна система, чрез която се пресъздават условията на дъжд. Характеристиките на изкуствения дъжд отговарят на изискванията по IEC 60-1.

• Изпитване с импулсно напрежение.

Изпитвания на силови трансформатори:

• Измерване на съпротивлението на намотките.

• Определяне на предавателното число и дефазирането на намотките.

• Измерване на съпротивлението на късо съединение и загубите при номинално натоварване.

• Измерване на загубите от празен ход.

• Измерване на хармониците от тока на празен ход.

• Измерване на импеданса на нулева последователност при трифазни трансформатори.

• Тест на повишаване на температурата.

• Изпитване с импулсно напрежение със стандартна вълна 1.2/50 µs.

• Изпитване с импулсно напрежение със срязана вълна.

Изпитвания на комплектни трансформаторни постове (КТП).

• Изпитване на изолационната якост на КТП.

• Тест, доказващ безопасните нива на повишаване на температурата в КТП-то следствие от номиналното натоварване.

• Тест, доказващ способността на на заземителните контури да издържат нормирани върхови стойности на тока и кратковременни претоварващи токове. Под внимание се вземат и изискванията от IEC 694.

• Функционални тестове, доказващи правилната работа на КТП като цялостна конструкция.

• Тестове, доказващи степента на защита. Изпитванията се извършват по изискванията на IEC 529.

• Тест, доказващ способността на КТП-то да издържа на механични натоварвания.

Изпитвания прилагани върху електрически уреди за измерване, контрол и лабораторно използване. Изпитванията се провеждат с изискванията от EN 61010.

Измерване на частични разряди на силови кабели.