ЗА НАС

center

За фирмата

Пиконтрол ООД е създадена на 14.02.2002 година като СТМ-4 ЕООД и е пререгистрирана през 2009 година като ПИКОНТРОЛ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1504, бул. „Васил Левски” 106, вх. В, ап. 6.

Основната дейност на фирмата е трудово медицинско обслужване, което включва дейности в съответствие с Наредба № 3 от 25. 01. 2008 г.:

Фирма Пиконтрол ООД се информира от водещите консултанти по трудова медицина и професионални заболявания от европейската агенция за безопасност и здраве при работа със седалище в Билбао, Испания. Въвежда се добрата практика при работа. В службата по трудова медицина има процедура за събиране, съхранение и използване информацията, разработване на нови идеи и споделяне на опит и познания между служителите.

Целта на дружеството е отношението към клиентите да бъде професионално коректно, което позволява вземането на позитивни дългосрочни решения на възникнали проблеми.

Развитието на фирмата е равномерно за периода 2002 – 2010 г. През 2011 година нарасна дела на проведените изпитвания, което доведе до 30% ръст на оборота и приходите.

Персонал

Фирма Пиконтрол ООД се управлява по отделно от д-р Миглена Владова и доц. д-р инж. Петър Наков. Измерванията и обработката на данни се извършва от трима инженери и двама специалисти. Единият от специалистите ръководи службата по трудова медицина, а единият от инженерите ръководи органа за контрол. За извършване на периодичните прегледи се привличат специалисти от необходимата област.

Клиенти

Пиконтрол ООД е изпълнило успешно договори със следните по-важни контрагенти: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, НЕК ЕАД, Лукойл Нефтохим – Бургас, „ИХБ Електрик“ АД  , “Елкабел” АД – Бургас, Вец „Черни Осъм”, Рософ ООД, София, „Никдим” ООД, Казанлък, Гарант АД, Бяла Слатина, „Нова Текс” и „Нова Мод”, Велико Търново, „Никас” АД, Ботевград, „Европринт” България  „Фактор СК” ЕООД, София, “Енерго-ПРО” Варна ЕООД.

Пазар и конкуренти

В България има регистрирани над 500 служби по трудова медицина и повече от 250 органа за контрол.

Развитие

През 2010 г. започна разширяване на обхвата на дейността на фирмата в областта на диагностиката и оценка на състоянието на съоръженията. В момента няма регистрирани органи за контрол или лаборатории за изпитване с този обхват. Очаква се търсенето на услугата да нарасне многократно с въвеждането на интелигентните електрически мрежи. В тази област има конкуренти извън България.